03 Yếu Tố Then Chốt Khi Lập Kế Hoạch Chiến Lược

Khi lập kế hoạch chiến lược, có 03 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp, quyết định tính hiệu quả của một chiến lược kinh doanh mà Brian Tracy đã xác định sau nhiều năm tư vấn cho hàng trăm tập đoàn và hàng nghìn công ty khác.

01. Người Tham Gia Lập Kế Hoạch

Những người tham gia lập kế hoạch chiến lược là các nhân vật chủ chốt của tập đoàn, công ty hoặc tổ chức và cần phải tham gia. Thường đó là những giám đốc cấp cao của tổ chức, những người đứng đầu các phòng ban hoặc bổ phận chức năng quan trọng nào đó. Họ càng tham gia nhiều vào việc lập chiến lược thì chiến lược này càng được thực hiện một cách có hiệu quả.

Có một nguyên tắc đơn giản trong giao tiếp giữa con người với nhau: Có một mối quan hệ trực tiếp giữa lượng thời gian mà một nhóm người dùng để thảo luận và đặt ra các câu hỏi về quá trình hành động với mức độ cam kết của họ trong việc chịu trách nhiệm về bất cứ quyết định nào được đưa ra. Bạn càng nói nhiều về quá trình hành động, khuyến khích đóng góp, hỏi và trả lời các câu hỏi và kích thích tranh luận, thì từng người sẽ càng tận tâm trong việc thực hiện một chiến lược thành công hơn.

02. Người Giúp Đỡ Từ Bên Ngoài

nguoi-ben-ngoai

Lập kế hoạch chiến lược là điều bạn không thể thực hiện một mình. Nó giống như trong nha khoa, công tác y tế hay luật pháp. Bạn phải có ai đó khách quan, có kiến thức và tiếp xúc với nhiều ngành khác nhau, đồng thời người đó đã nghiên cứu và có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch chiến lược.

Bạn cần ai đó có thể đến và trở thành người tạo điều kiện cho quá trình lập kế hoạch chiến lược. Người này sẽ dành thời gian tìm hiểu đầy đủ về công ty, nhân viên, các thị trường và đối thủ cạnh tranh của bạn, cũng như tình huống bạn đang đối mặt trong hoạt động kinh doanh hằng ngày. Như người ta thường nói: “Một người sẽ hành động như luật sư riêng của chính họ nếu có một tên ngốc là thân chủ”.

Một người cố gắng trở thành người hoạch định chiến lược cho chính mình cũng như thể có một thân chủ là gã ngốc vậy.

03. Tạo Môi Trường Làm Việc Phù Hợp

moi-truong-lam-viec

Công tác lập kế hoạch chiến lược tốt đòi hỏi hai hoặc bốn ngày để có sự đồng thuận và không bị gián đoạn. Tốt nhất hãy tiến hành ở “một nơi tách biệt”, không bị gián đoạn mà mọi người có thể thay đổi hoàn toàn nếp suy nghĩ của họ.

Một trong những nơi tốt nhất là một khu nghỉ dưỡng cách xa thành phố, không có sự xao nhãng. Chất lượng của suy nghĩ và sự hợp tác của từng người sẽ tỷ lệ thuận với lượng thời gian mà ban điều hành hiện tại có thể tập trung và chú trọng cho tương lai của doanh nghiệp

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

The OlymWorld Academy