Team Building “The Day of Life 2017”

24/08/2017

Đích đến cuối cùng của mỗi người cũng chỉ là sự thanh thản và hạnh phúc trong tâm hồn. Thành công theo Brian Tracy chính là sự trọn vẹn mọi... xem thêm

Hình Ảnh Chương Trình: “Maximum Performance for Business Greatness”

23/08/2017

Thị trường ngày nay đã chính thức không còn khái niệm cá lớn nuốt cá bé nữa mà chính là “Cá nhanh nuốt cá chậm” trước sự bùng nổ của... xem thêm

Hình Ảnh Chương Trình: “Sales Greatness & Customer Loyalty”

23/08/2017

Bán hàng luôn được xem là trái tim của doanh nghiệp, là huyết quản của mọi tổ chức. Đây chính là đội quân tiên phong trên thị trường, tác động mạnh... xem thêm