Sản phẩm của The OlymWorld Academy

Tham Gia Lộ Trình 10 Ngày Chuyển Hóa Thành Tựu

Chương trình đào tạo online miễn phí của Bậc thầy đương đại Jack Canfield.

Tham Gia Lộ Trình 10 ngày chuyển hóa bản thân đến thành công
Vượt qua hành trình này sẽ giúp bạn:

Làm chủ toàn bộ hệ thống Thành tựu Cá nhân của Jack Canfield và kiến tạo nên kiệt tác cuộc sống của bạn, như hàng chục triệu người khác trên thế giới suốt hơn 40 năm qua.

Trở nên linh hoạt, tập trung và hiệu quả hơn - bất kể bạn đang gặp những áp lực hay thất bại, dựa trên tính hiệu quả từ hơn 5.000 người đạt thành tựu lớn nhất trong mọi lĩnh vực.

Hướng dẫn bạn chi tiết từng ngày, từng bước, từng hoạt động áp dụng các nguyên lý vào cuộc sống với những form mẫu và bài tập cụ thể.

Tham gia miễn phí ngay
Jack Canfield
Jack Canfield

Bậc thầy số #1 Hoa Kỳ về Thành tựu Cá nhân.

“Tôi đã dành ra hơn 40 năm dạy học, viết sách và đào tạo những con người tuyệt vời tại hầu hết các lãnh thổ trên thế giới, và phần đa trong số họ đã đạt được những mục tiêu đầy tham vọng của mình. Và bây giờ tôi muốn giúp bạn nữa.”