[Infographic] 10 Chuyên Gia Đánh Cắp Thời Gian & Những Phương Cách Khắc Phục

[Infographic] 10 Chuyên Gia Đánh Cắp Thời Gian & Những Phương Cách Khắc Phục

  • Nhận diện vỏ bọc của các hoạt động gây lãng phí thời gian phổ biến nhất tại văn phòng.
  • Loại bỏ, điều tiết những thói quen đang làm giảm năng suất & gây cản trở công việc.
  • Ứng dụng các giải pháp & ý tưởng thực tiễn để lấy lại tài nguyên thời gian của bạn.