50 Câu Hỏi Hoạch Định Tương Lai Doanh Nghiệp

Tấm bản đồ mô tả chi tiết khách hàng, xác định lợi thế độc tôn, tìm ra ý tưởng sáng tạo & tiền đề tạo lập bảng kế hoạch hoàn hảo cho tương lai doanh nghiệp

  • Tái khám và hiểu rõ về hiện trạng doanh nghiệp để đưa ra chiến lược phù hợp.
  • Xác định chân dung khách hàng lý tưởng và nắm vững nhu cầu, tâm lý và hành vi của họ.
  • Xác định lợi thế độc tôn và khác biệt độc nhất của doanh nghiệp.
50 Câu Hỏi Hoạch Định Tương Lai Doanh Nghiệp