Sản phẩm của The OlymWorld Academy

12 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HỌC TỪ ALEXANDER ĐẠI ĐẾ

Ứng dụng các chiến lược quân sự hiệu quả tạo nên chiến thắng vĩ đại cho mọi doanh nghiệp.

12 chiến lược kinh doanh học từ Alexander Đại Đế
Tài nguyên đắc lực cho những chiến lược kinh doanh hiệu quả

Những chiến lược quan trọng có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp, được chứng minh trong trận chiến lớn nhất lịch sử và đưa Alexander trở thành vị tướng quyền lực nhất.

Phát triển những ý tưởng mạnh mẽ, cốt lõi và quan trọng trong việc Thiết lập Kế hoạch & Chiến lược Kinh doanh.

Phát huy tầm nhìn rõ ràng, đưa ra quyết định sáng suốt nhằm kết tinh tương lai doanh nghiệp.

Nhận ebook ngay
Brian Tracy
Brian Tracy

Bậc thầy hàng đầu Thế giới về Kinh doanh và phát triển Năng lực Cá nhân

“Hơn 30 năm, tôi đã nghiên cứu những vị tướng lĩnh quân đội nổi tiếng nhất lịch sử và từng làm việc với hơn 1.000 doanh nghiệp lớn cùng 5.000 công ty nhỏ; tôi đã nhận ra và đúc kết những nguyên lý chiến lược cơ bản nhất có thể tạo nên thành công và sự sụp đổ của một đội quân hoặc một tập đoàn. Và chuyện đó đã xảy ra hàng nghìn lần.”