Thành Công Sẽ Đến Với 05 Bước Sau

Đây là một câu hỏi sẽ giúp bạn bắt đầu hành động để thành công trong kinh doanh. Những phẩm chất nào làm nên thành công của bạn đến thời điểm này? Những kỹ năng cá nhân nào đã đưa bạn đến ngày hôm nay? Làm sao bạn có thể áp dụng cùng những khả năng đó để bắt đầu xây dựng một doanh nghiệp mới?

01. Tìm Hiểu Làm Sao Thành Công Bắt Đầu Với Bạn

Làm sao bạn có thể tìm được sản phẩm hay là dịch vụ mới, nhận diện được rằng 80% sản phẩm hay dịch vụ đó của bạn sẽ hoàn toàn bị thay mới trong vòng 05 năm nữa?

Hãy bắt đầu với bản thân bạn, nhà lãnh đạo. Bắt đầu với tài năng của chính bạn, khả năng của chính bạn, trải nghiệm, kiến thức, hứng thú, nền tảng, giáo dục và tất cả mọi thứ nữa. Hãy nhìn một cách cẩn thận về công việc hiện tại của bạn, doanh nghiệp của bạn, vị trí hiện tại của bạn với tư cách là một nhà quản trị, hoặc là “cha đẻ” của sản phẩm dịch vụ.

Sau đó, hãy nhìn lại cuộc sống cùng công việc hiện tại của bạn và quyết định xem bạn muốn làm gì với chúng. Hãy nghĩ xem làm cách nào bạn có thể tạo ra dòng tiền bằng tài năng của bản thân.

02. Phát Triển Kinh Doanh Cho Nhà Quản Trị

Nếu bạn đã là một nhà quản trị và có một công ty riêng thì tài năng, khả năng, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, nền tảng nào đã tạo nên sự thành công cho công ty bạn đến ngày hôm nay? Những chuẩn mực, kỹ năng nào đã đưa công ty của bạn đến vị trí hiện tại? Cho đến bây giờ doanh nghiệp của bạn đã có thể trả lời được câu hỏi làm sao để đạt được vinh quang chưa?

Để tiếp tục phát triển sự nghiệp với tư cách là một người lãnh đạo, hãy tự hỏi bản thân năm câu hỏi đơn giản sau. Đây là những câu hỏi nhằm phân tích cách thức được lợi nhuận mà bạn mong muốn. Trả lời được năm câu này cũng chính là bạn đã trả lời được cho câu hỏi vì sao bạn lại thành công với sản phẩm và dịch vụ của mình.

  • Sứ mệnh của bạn là gì? Là một nhà quản trị, vì sao công ty của bạn lại được thành lập? Bạn đang cố gắng làm điều gì để thỏa mãn khách hàng?
  • Ai là khách hàng của bạn? Hãy mô tả chính xác người mà bạn muốn tập trung thỏa mãn với những hoạt động của mình.
  • Giá trị bạn gửi đến cho khách hàng của bạn là gì? Bạn đã làm điều gì đặc biệt, độc đáo để phục vụ khách hàng của mình? Làm thế nào bạn có thể vượt qua những tiêu chuẩn trong thị trường cạnh tranh?
  • Kết quả cho điều mà bạn cố gắng phục vụ? Làm sao bạn có thể đo lường được thành công?
  • Kế hoạch của bạn là gì? Bạn sẽ làm gì để thỏa mãn khách hàng và lấy được kết quả là điều quan trọng hơn cả.

The OlymWorld Academy