Rõ Ràng Về Các Giá Trị Bản Thân

Những quy tắc căn bản của cuộc đời bạn là gì? Niềm tin cốt lõi của bạn là gì? Những đức tính tốt đẹp mà bạn luôn khát khao vươn tới, và bạn luôn tôn trọng cao độ khi bạn nhìn thấy chúng được mình họa bởi người khác là gì?

01. Hãy Làm Rõ Những Giá Trị Bạn “Đại Diện”


Những quy tắc căn bản của cuộc đời bạn là gì? Niềm tin cốt lõi của bạn là gì? Những đức tính tốt đẹp mà bạn luôn khát khao vươn tới, và bạn luôn tôn trọng cao độ khi bạn nhìn thấy chúng được mình họa bởi người khác là gì? Những điều gì bạn sẽ không ủng hộ? Điều gì làm bạn có thể hy sinh, chiến đấu và thậm chí có thể mất cả tính mạng?

Đây là những câu hỏi vô cùng quan trọng mà chỉ được hỏi bởi 3% dân số, và số lượng ít ỏi đó ngày càng ít đi trong xã hội.

02. Ra Các Giá Trị Của Bản Thân Bạn

Khi lần đầu tiên Brian Tracy bắt đầu bài tập làm rõ giá trị của bản thân mình vài năm trước, ông ấy viết ra một danh sách 163 đặc tính mà ông ngưỡng mộ. Ông cho là ông thật sự có thể làm chủ mọi đức tính, giá trị hay tính cách tích cực về con người mà ông có thể tìm thấy trong từ điển. Và ông đã đồng ý với tất cả các quan điểm đó. Ông cảm thấy rằng tất cả đều quan trọng và ông muốn hợp nhất tất cả chúng lại vào tính cách của ông.

03. Tập Trung Vào Mỗi Giá Trị Cốt Lõi

Nhưng sau khi thực tế diễn ra. Ông nhận ra rằng nó vô cùng khó để học một đức tính mới, hay để thay đổi thâm chí một việc về bản thân ông, phải loại bỏ hàng tá thứ. Vì thế Brian Tracy đã hạ tham vọng xuống và bắt đầu thu hẹp giá trị lại thành một con số nhỏ mà ông có thể quản lý và làm việc. Một khi ông đã thiết lập được 5 niềm tin cốt lõi, ông đã có thể tự bản thân mình làm việc và bắt đầu quá trình phát triển tính cách của ông.

04. Chọn Lựa Năm Chìa Khóa Có Giá Trị Nhất

Bạn cũng nên làm giống như thế. Bạn nên viết xuống năm giá trị mà bạn cảm thấy quan trọng nhất cho cuộc sống của bạn. Một khi bạn đã có năm giá trị cho bản thân mình, sau đó bạn tổ chức chúng lại thành những ưu tiên. Giá trị quan trọng nhất của bạn là gì? Điều gì sẽ là thứ hai? Và thứ ba sẽ là gì?

05. Học Cách Ra Quyết Định Tốt Hơn

Mỗi lựa chọn hay quyết định bạn đưa ra đều phải dựa vào các giá trị của bạn. Bất kể khi nào bạn phải quyết đinh giữa các lựa chọn, bạn hãy quyết định dựa trên thứ tự các giá trị của mình. Sắp xếp các giá trị của bạn trong một trật tự ưu tiên là điểm khởi đầu của lập kế hoạch chiến lược cá nhân. Điều này chỉ có thể xảy ra khi bạn rõ ràng về giá trị của bạn, và hơn hết, bạn có thể lên kế hoạch và thu xếp các hoạt động khác của cuộc đời bạn.

The OlymWorld Academy