Quản Lý Thời Gian Tốt Để Gia Tăng Thu Nhập

Mọi thứ bạn đang có hôm nay và mọi thứ bạn trở thành trong tương lai được xác định bởi cách bạn nghĩ và cách bạn sử dụng thời gian. Những ai tận dụng được quy luật này vào cuộc sống sẽ gia tăng đáng kể hiệu suất của họ. Từ đó, với kết quả được nâng cao, bạn sẽ được trả nhiều hơn và trở nên vô giá hơn trong tổ chức của bạn.

01. Quy Luật Của Sự Rõ Ràng

Bạn càng rõ ràng về mục tiêu của bạn bao nhiêu, bạn càng trở nên có năng suất và hiệu quả hơn trong việc chinh phục chúng. Sự rõ ràng chiếm tới 80% thành công và hạnh phúc.

Những người với các mục tiêu được viết ra rõ ràng sẽ chinh phục nhanh hơn với thời gian ngắn hơn so với những người không có sự rõ ràng.

02. Quy Luật Về Sự Ưu Tiên

Khả năng thiết lập ưu tiên rõ ràng và chính xác sẽ quyết định toàn bộ chất lượng của cuộc đời bạn. Để đạt được những việc tuyệt vời, bạn phải luôn tập trung vào những hoạt động có thể tạo nên giá trị lớn nhất trong cuộc sống và trong công việc của bạn.

03. Quy Luật Của Sự Tiếp Nối

Trước khi bạn bắt đầu làm một việc gì đó mới, bạn phải ngưng những việc cũ đang làm trước đó. Bạn có thể tăng sự kiểm soát cuộc đời của mình chỉ khi bạn quyết định dừng làm những thứ không còn có giá trị hay giá trị thấp.

04. Quy Luật Lập Kế Hoạch

quy-luat-ke-hoạch

Mỗi phút để dành ra cho việc lập kế hoạch tiết kiệm được 10 phút tiến hành. Mục đích của “lập kế hoạch cá nhân có chiến lược” là để bạn gia tăng “nguồn năng lượng “ và liên tục điều chỉnh được tâm trí, cảm xúc quay trở lại mục tiêu đã được thiết lập.

05. Quy Luật Tưởng Thưởng

Phần thưởng của bạn sẽ luôn được xác định bởi kết quả mà bạn tạo ra. Bạn sẽ luôn được trả công cao nhất cho những gì bạn làm. Cách nhanh nhất để được trả công nhiều hơn và thăng chức nhanh hơn đó là đạt được kết quả chất lượng hơn cho công ty và cho chính bản thân bạn.

Hãy ghi lại và phân tích cách bạn sử dụng thời gian và tạo ra kết quả trong một ngày hay trong một tuần. Tìm ra công việc bạn cần làm nhiều hơn, sớm hơn để gia tăng chất lượng và số lượng kết quả. Và phát triển, duy trì sự tập trung vào khu vực có giá trị cao ấy.

Cảm ơn Bạn đã đọc bài viết này!

The OlymWorld Academy