Bí Quyết Gắn Kết Toàn Thể Công Ty Thực Hiện Chiến Lược

Khi thực hiện chiến lược, toàn bộ công ty sẽ phối hợp cùng nhau một cách nhuần nhuyễn. Mọi người phải tin vào chiến lược đó và hiểu nó có ý nghĩa gì đối với công việc và các hoạt động của họ. Tất cả các mục tiêu và tiến trình của những bộ phận khác nhau trong công ty đều phải đồng bộ. Đây là nguyên lý hành động phối hợp.

gan-ket-nhan-vien

01. Những Đơn Vị Kinh Doanh Làm Việc Cùng Nhau

Nhiều khả năng bạn sẽ có các đơn vị kinh doanh, bộ phận kinh doanh hay thậm chí các công ty con khác nhau. Một chiến lược doanh nghiệp có thể bị vướng nếu có sự phối hợp kém giữa các bộ phận khác nhau trong cấu trúc công ty của bạn. Trong cuốn sách Marketing Strategy Work, giáo sư Lawrence G.Hrebiniak từ Wharton đã mô tả ba nhiệm vụ hoặc quyết định mà bạn muốn đưa ra liên quan đến việc kết hợp.

Đầu tiên, bạn muốn có kiểu tương thuộc nào giữa các đơn vị? Có ba kiểu tương thuộc. Phụ thuộc gộp là mức độ phụ thuộc lẫn nhau lớn nhất. Hầu như không có sự phối hợp trong đó. Các đơn vị đều độc lập và tự chỉ đạo. Phụ thuộc liên tiếp đòi hỏi chút phối hợp và hợp tác vì những gì xảy ra trong một đơn vị sẽ ảnh hưởng đến đơn vị khác. Phụ thuộc tương hỗ là mức độ kết nối và hợp tác cao nhất. Từng đơn vị sẽ tương tác và phụ thuộc vào những đơn vị khác.

Thứ hai, làm sao bạn chắc chắn các đơn vị đang chia sẻ thông tin và chuyển giao kiến thức cho nhau? Ta rất khó chịu đựng áp lực quá lớn từ tầm quan trọng của giao tiếp. Hãy nắm rõ ai là người bạn đang nói chuyện và chắc chắn rằng họ hiểu và đánh giá cao những kiến thức họ đang nhận. Đôi khi, các vấn đề kỹ thuật không được giải thích cặn kẽ. Đôi lúc, đó có thể là vấn đề văn hóa.

Thứ ba, bạn đã làm rõ nhiệm vụ và trách nhiệm chưa? Nếu một người không biết họ chịu trách nhiệm về điều gì, thì đừng mong họ sẽ làm việc của mình. Phối hợp và hợp tác sẽ không khả thi nếu không có trách nhiệm và nhiệm vụ.

02. Động Viên Nhân Viên

Để gắn chặt mọi nhân viên nào vào chiến lược của doanh nghiệp, bạn phải đặt ra các hình thức khích lệ phù hợp. Theo Hrebiniak, bí quyết để khích lệ tốt là không để chúng làm nhụt chí mọi người (cách khích lệ của bạn có khơi mào nhu cầu về thành tích không?); những câu khích lệ thúc đẩy và dẫn đến động lực nhưng không cố gắng tạo ra nó (vì sẽ không hiệu quả); những cách khích lệ gắn với mục tiêu chiến lược và những cách khích lệ tưởng thưởng cho việc làm đúng.

gan-ket-nhan-vien-1

Theo Hrebiniak, còn một điều nữa thúc đẩy nhân viên và các quản lý, nhưng bạn phải có một hệ thống kiểm soát. Sự kiểm soát sẽ cho bạn những phản hồi cần thiết để biết mọi người đã hỗ trợ tích cực cho chiến lược tốt đến đâu. Để đảm bảo kiểm soát hiệu quả hãy:

  • Thưởng công cho những người thực hiện;
  • Đối mặt với sự thật phũ phàng;
  • Làm rõ nhiệm vụ và trách nhiệm;
  • Nhận thông tin thích hợp và kịp thời;
  • Xung phong nhận trách nhiệm lãnh đạo, nêu gương bằng những hành vi đúng đắn và xây dựng mối quan hệ chân thành với cấp dưới;
  • Tiến hành đánh giá chiến lược, trong đó làm rõ chiến lược và lập ra các mục tiêu thực thi liên quan.

03. Ghi Khắc Chiến Lược Xuyên Suốt Toàn Công Ty

Mục đích của bạn là ghi khắc chiến lược trong cả công ty. Điều này đồng nghĩa là hầu hết nhân viên của bạn phải hiểu, đồng tình và bổ trợ chiến lược một cách trọn vẹn.

Một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp cố áp chiến lược bằng cách “phân tầng” thông điệp về chiến lược theo sơ đồ tổ chức từ trên xuống. CEO sẽ nói chuyện trực tiếp với nhóm quản lý cấp cao, những người sẽ nói lại với các quản lý cấp trung, rồi nói tiếp với các cấp dưới báo cáo trực tiếp, những người này sẽ nói với các giám sát viên và tiếp xuống cho đến những nhân viên tuyến đầu.

Để nhân viên tin tưởng, hãy làm nhiều hơn là chỉ truyền đạt thông điệp xuống từng tầng cho mọi người. Hãy nói trực tiếp với họ. Một nghiên cứu của giáo sư Charles Galunic, dựa trên 60.000 phản hồi từ một khảo sát gửi đến hơn 350 công ty, đã cho thấy rằng nhân viên không thật sự tin hoặc tiếp thu chiến lược do người giám sát truyền đạt. Họ muốn nghe chiến lược trực tiếp từ cấp lãnh đạo cao nhất. Họ cũng muốn biết rằng những phản hồi và suy nghĩ của họ được các quản lý cấp cao lắng nghe.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

The OlymWorld Academy