18 Chìa Khóa Phát Triển Khả Năng Lãnh Đạo

Phá bỏ những ngộ nhận, vượt qua những thách thức và lĩnh hội các nguyên tắc cốt tử của nghệ thuật lãnh đạo.

  • Mở rộng ảnh hưởng & phát triển nhiều nhân tài xung quanh mình.
  • Kết nối & truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đội ngũ.
  • Giã từ sự cô đơn & cảm nhận hương vị đồng hành của lãnh đạo.
18 Chìa Khóa Phát Triển Khả Năng Lãnh Đạo
Nhận miễn phí ngay.
Nhận quà tặng ngay