Rà Soát & Kiểm Tra 12 Nhiệm Vụ Chủ Đạo Trong Bán Hàng

Rà Soát & Kiểm Tra 12 Nhiệm Vụ Chủ Đạo Trong Bán Hàng

Bảng danh mục những công việc chủ đạo giúp bạn tập trung thời gian & nguồn lực vào đúng khách hàng triển vọng.

  • Nắm rõ 12 bước hành động cụ thể & chi tiết để tạo nên đơn hàng thành công.
  • Xác định đâu là những khách hàng lý tưởng để bạn đầu tư vào.
  • Tránh lãng phí thời gian & công sức vào những khách hàng không phải thượng đế.