Danh ngôn truyền cảm từ các Mega Guru

download-6

Phát Triển Toàn Diện 07 Phẩm Chất Cốt Tử Của Một Nhà Lãnh Đạo (Phần 1)

- John C. Maxwell

confident-businessman

Bề Chìm Của Tảng Băng “Thành Công”

- John C. Maxwell

thought-leader

Thực Đơn Mỗi Ngày Cho Nhà Lãnh Đạo (Phần 2)

- John C. Maxwell

Bully

Ứng Phó Với Những Người Sếp Thích Bắt Nạt

- John C. Maxwell

john - lanh dao 2-01

Lãnh đạo không phải là chức vụ hay quyền lực. Lãnh đạo là một nghệ thuật- Nghệ thuật gây ảnh hưởng lên người khác.

- John C. Maxwell

john-giao-tiep-2

Lãnh đạo đúng nghĩa là trở thành người làm người khác vui vẻ và tin tưởng đi theo.

- John C. Maxwell