Danh ngôn truyền cảm từ các Mega Guru

jack - long biet on 2-01

Lòng biết ơn là thành phần đơn quan trọng nhất cho cuộc sống hạnh phúc và tròn đầy.

- Jack Canfield

jack-dam-me-1

Tình yêu sẽ không bao giờ là lời hứa của một khu vườn hoa hồng trừ khi nó được tưới tắm bằng ánh sáng của đức tin, của sự chân thành và nghệ thuật của niềm đam mê.

- Jack Canfield

jack-giao-tiep-3

Động lực cần thiết để duy trì bất kỳ mối quan hệ nào chỉ cần tiếp tục đặt tình yêu của bạn vào đó.

- Jack Canfield

jack-giao-tiep-2

Mọi người đối xử với bạn theo cách bạn dạy họ đối xử với bạn.

- Jack Canfield

jack-hinh-dung-1

Để tạo ra nó, trước tiên bạn phải hình dung nó trong đầu.

- Jack Canfield

jack-kien-tri-1

Đừng lo lắng về những thất bại, hãy lo lắng về những cơ hội bạn bỏ lỡ khi bạn thậm chí còn không thử.

- Jack Canfield