Làm Thế Nào Chiến Thắng Trong Thị Trường Mới

Tạo ra thị trường mới không phải là chiến lược để tìm kiếm những thắng lợi dễ dàng. Nhưng có một vài chiến lược giúp bạn gia tăng cơ hội thành công nếu cam kết thực hiện chúng.

01. Những Nhân Tố Thành Công Chủ Chốt

Có 04 nhân tố chủ chốt giúp bạn gia tăng cơ hội thành công trong thị trường mới:

  • Hãy để khách hàng dẫn dắt. Các thị trường hướng đến khách hàng có cơ hội thành công cao hơn các thị trường hướng đến người bán, vì khách hàng thường biết họ muốn gì và… không muốn gì.
  • Chọn những hướng đi dễ dàng hơn. Nếu có thể, hãy chọn hướng đi tạo một sản phẩm mới cho một nhóm khách hàng đã biết và tạo một sản phẩm đã biết cho một nhóm khách hàng chưa biết. Hãy tạo dựng trên thứ gì đó có sẵn (một sản phẩm đã biết hoặc một nhóm khách hàng đã biết).
  • Đừng chạy theo mọi cơ hội. Không phải mọi cơ hội đều đang chú ý, đặc biệt nếu nó làm lãng phí những nỗ lực của bạn.
  • Xây dựng các đội ngũ đa năng. Một thị trường mới không bao giờ thuộc phạm vi của chỉ một chức năng. Mọi người sẽ cần tham gia với nhau.

02. Chiến Lược Đại Dương Xanh

Theo khái niệm chiến lược đại dương xanh do giáo sư W. Chan Kim và Renée Mauborgne khởi xướng, dựa trên ý tưởng rằng hầu hết các công ty đều đấu đá nhau trong đại dương đầy rẫy đối thủ và (nói theo nghĩa bóng) những cuộc cạnh tranh đẫm máu khiến một phần đại dương bị nhuộm đỏ. Tất cả các ngành công nghiệp hiện nay đều là những đại dương đỏ. Thay vì chiến đấu với đối thủ, chiến lược tốt hơn sẽ là tạo ra thị trường của riêng bạn: tức tìm ra một đại dương xanh nơi không có đối thủ nào cả.

chien-luoc-dai-duong-xah

Để làm điều này, Kim và Mauborgne đã giới thiệu những công cụ và khái niệm khác nhau trong quyển sách nổi tiếng của họ, chiến lược đại dương xanh. Trọng tâm của chiến lược này là “đổi mới giá trị”, được mô tả là “cùng lúc theo đuổi sự khác biệt và chi phí thấp”. Khác biệt là điều khách hàng muốn; trong mắt khách hàng, giá trị là “tiện ích” của sản phẩm trừ đi giá cả của nó. Chi phí thấp là điều các công ty muốn; đối với các công ty, giá trị là “giá cả” trừ đi “chi phí” làm ra sản phẩm.

Việc đổi mới giá trị sẽ giảm chi phí bằng cách loại bỏ những yếu tố cạnh trong ngành, nhưng sẽ làm tăng giá trị bằng cách tạo ra những yếu tố mà cả ngành không thể cạnh tranh.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

The OlymWorld Academy