Chiến Lược Tái Phân Bổ Tài Sản

Một chiến lược sẽ thành công nếu nó tập trung nỗ lực và thời gian của bạn vào những việc bạn làm tốt. Hoạch định chiến lược không chỉ bao gồm những việc bạn bắt đầu thực hiện dựa trên các lựa chọn chiến lược, nó còn bao gồm những việc bạn cần ngưng thực hiện.

01. Bạn Nên Giảm Tải, Ngưng Lại Hay Loại Bỏ Điều Gì?

Đâu là những nhược điểm chính của bạn? Có nhiều bộ phận trong doanh nghiệp của bạn mà dù có hoạt động tích cực, bạn cũng không bao giờ trở thành kẻ dẫn đầu thị trường trong các lĩnh vực đó. Chi phí chiếm lĩnh thị phần quá cao và/hoặc đối thủ của bạn đã gắn bó quá sâu những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

Một trong những bí quyết để tập trung và chú tâm chính là bạn hãy nhìn trước và can đảm loại bỏ vài sản phẩm, dịch vụ cũng như thị trường nhất định mà bạn không thể chiếm ưu thế.

Dám thừa nhận cả điểm mạnh và điểm yếu của mình trong bất kỳ lĩnh vực nào là bước quan trọng để tiến lên phía trước. Quyết định rút khỏi hoặc rời bỏ một thị trường nơi bạn không thể giành thắng lợi luôn là quyết định chiến lược không ngoan hơn cả.

02. Nguyên Tắc Phương Án Loại Trừ

tai-phan-bo-tai-san

Nguyên tắc phương án loại trừ phát biểu rằng: “Làm một việc có nghĩa là không làm tất cả những việc còn lại dù bạn có thể thực hiện chúng cùng lúc”.

Điều này có nghĩa rằng bất kể bạn chọn làm việc gì, bạn cũng đồng thời chọn không làm bất cứ việc gì khác tại thời điểm đó, hoặc với cùng số tiền đó. Đôi khi, cái bạn chọn không làm là điều tối quan trọng để bạn có thể tập trung năng lực của mình vào việc có khả năng thành công cao nhất.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

The OlymWorld Academy