05 Câu Hỏi Để Nhận Diện Việc Cần Ưu Tiên

Khi bạn bắt đầu tiến hành những việc nhỏ, bạn sẽ có cảm giác bị thu hút nhiều và nhiều hơn những việc đó, và cuối cùng không gia tăng năng suất được. Bạn càng làm việc chăm chỉ hơn và lâu hơn, thì những công việc nhỏ ấy lại càng xuất hiện nhiều hơn. Đến cuối ngày, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và bạn cũng chẳng đạt được bất kì điều gì có giá trị. Hãy bắt đầu những việc quan trọng với bạn nhất. Đây là 05 câu hỏi chủ chốt để thiết lập quyền ưu tiên.

01. Tôi Được Trả Lương Để Làm Việc gì?

Tự hỏi bản thân rằng điều bạn đang làm có phải là điều quan trọng nhất mà bạn được thuê để làm không. Nếu sếp của bạn ngồi trước mặt bạn, điều đó có khác gì so với thứ bạn đang làm hiện giờ không?

Đây là một bài tập. Hãy lập danh sách mọi thứ bạn nghĩ rằng bạn được thuê để làm và đưa nó cho ông chủ của bạn. Hãy yêu cầu ông ấy tổ chức công việc này bằng những quyền ưu tiên. Để sếp của bạn nói với bạn về thứ quan trọng nhất và kém quan trọng nhất. Kể từ lúc ấy trở đi, hãy làm việc tập trung thực sự vào những việc đó, những việc mà sếp của bạn đã chọn rằng đó là quan trọng nhất.

02. Hoạt Động Mang Giá Trị Cao Nhất Của Tôi Là Gì?

Hãy nhớ rằng, chỉ xác định ba thứ mà bạn có thể tạo ra giá trị công việc cao nhất. Những hoạt động tạo ra giá trị cao nhất cho công ty bạn là gì? Nếu bạn không chắc, hãy hỏi những người xung quanh bạn. Mọi người biết những thứ quan trọng nhất mà những người khác nên làm.

03. Những Lĩnh Vực Chủ Chốt Mà Tôi Muốn Tạo Ra Kết Quả Là Gì?

Những nhiệm vụ cụ thể mà tôi cần làm để hoàn thành công việc ở mức độ xuất sắc? Trong tất cả những lĩnh vực đó, điều nào mới là quan trọng nhất?

04. Điều Gì Tôi Có Thể Và Nếu Như Tôi Làm Điều Đó Xuất Sắc Sẽ Tạo Nên Điều Khác Biệt gì?

Đâu mới là điều duy nhất chỉ khi bạn làm điều đó và nếu bạn làm tốt sẽ tạo nên sự cống hiến có ý nghĩa thực sự cho công ty của mình? Đây là thứ mà không ai làm cho bạn được. Nếu bạn không làm, nó sẽ không được hoàn thành. Hãy làm công việc này, làm nó thật tốt và làm nó nhanh nhất để tạo ra một tác động lớn trong sự nghiệp của bạn.

05. Công Việc Gì Mà Tôi Có Thể Tận Dụng Tốt Nhất Thời Gian Của Mình Ngay Lúc Này?

Đây là câu hỏi quan trọng trong quản lý thời gian. Mỗi kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian được tiến hành để giúp bạn xác định những câu trả lời đúng cho câu hỏi này tại mỗi khoảnh khắc trong đời.

Sau khi xác định ra được ưu tiên của mình, hãy lên kế hoạch và bắt tay ngay vào hành động. Hãy tập trung và làm mọi cách để luôn giữ được ưu tiên đó trên top đầu công việc của bạn.

The OlymWorld Academy