07 Chìa Khóa Tối Ưu Hiệu Suất Cá Nhân

Những chìa khóa được đúc kết từ những người được trả lương cao nhất, xuất sắc nhất và thành công nhất trong các lĩnh vực khác nhau suốt hơn 30 năm qua.

  • Khám phá những thói quen chung nhất của những người thành công trong mọi lĩnh vực.
  • Tiết kiệm ít nhất 20% thời gian, thậm chí gấp đôi năng suất so với thông thường.
  • Nâng cao chất lượng trong công việc lẫn số lượng kết quả tạo ra.
  • Tổ chức, sắp xếp công việc thông minh hơn & phối hợp ăn ý cùng đội nhóm.
[WORKBOOK] 07 Chìa Khóa Tối Ưu Hiệu Suất Cá Nhân
Nâng cao năng suất của bạn ngay
Nhận Quà Tặng